Quickparts, Fynsgade 12 - 14, 6400 Sønderborg - tlf. 70 70 13 70 - mail@quickparts.dk
Log ind

Bedre miljø og samvittighed med reparationer

Hos Quickparts ligger der en helt konkret tanke bag vores salg af reservedele: Vi er nemlig meget bevidste om, at man ved at reparere sine hvidevarer, fremfor at anskaffe sig nye, skåner miljøet.

Quickparts er stolt sponsor af RepairCafe.org

Det kan naturligvis lyde en smule hipt og moderne. Men sandheden er, at det er en nødvendighed at tænke anderledes, end vi tidligere har gjort, hvis belastningen af miljøet og jordkloden skal bremses. Dette gøres blandt andet gennem en holdningsændring til, hvornår man kasserer defekte husholdningsapparater.

”Repair if you care”

Hos Quickparts kalder vi hele tankegangen for ”Repair if you care” og vi synes selv, det lige præcis opsummerer hele tankegangen bag vores koncept: Hvis du bekymrer dig om miljøet, så reparér dine hvidevarer, i stedet for at kassere dem.

Når man undersøger, hvorfor folk skifter deres hvidevarer ud, møder man ofte det samme argument. Nemlig at maskinen i forvejen havde mange år på bagen og at reparationen var relativt dyr i forhold til maskinens alder. At man således tænker økonomisk på den lange bane er naturligvis helt forståeligt. Det gør vi også selv.

Imidlertid har de fleste kasserede hvidevarer dog flere års levetid til gode. Ofte skyldes det nemlig blot en lille mekanisk defekt, at maskinen ikke længere virker. Selvom det er nærliggende blot at bestille en ny vaskemaskine, hvis den gamle har 8 år på bagen, kan man derfor faktisk i rigtig mange tilfælde udsætte nyanskaffelsen endnu et par år. Bare ved at reparere maskinen.

De fleste reparationer kan klares for under 500 kroner

Mange reparationer af hvidevarer kan langt de fleste mennesker ordne selv. Også uden forudgående elektrikererfaring eller de store reparationsfærdigheder. Især fordi vi har samlet en masse instruktionsvideoer til en lang række simple reparationer af hvidevarer på vores YouTube-kanal her https://www.youtube.com/user/QuickPartsDK

Reservedelene koster desuden oftest under 500 kroner og i mange tilfælde mindre end dét. Der er således også en økonomisk besparelse i sigte ved at reparere fremfor at købe en ny maskine – udover de mange ressourcer miljøet er blevet sparet for.

Det anslås faktisk, at der til produktionen af én vaskemaskine udledes langt mere CO2, end maskinen kommer til at producere i hele sin levetid. Dertil kommer, at metallet der er anvendt til produktionen også tærer på jordens begrænsede ressourcer af eksempelvis jernmalm og aluminium.

Hver maskine mindre, der bliver produceret, trækker derfor kraftigt ned i det samlede regnskab over ressourceforbruget. Hver maskine der i stedet bliver repareret, har altså en yderst positiv indvirkning på miljøet.

Lær at reparere dine hvidevarer hos Repaircafe.org

For at støtte yderligere op omkring selve ”Repair if you care”-tankegangen, er vi hos Quickparts stolt sponsor af Repaircafe.org.

Konceptet bygger på, at der verden over arrangeres såkaldte reparationscaféer, hvor befolkningen kvit og frit kan møde op med deres reparationsmodne elektronik og hverdagsting. Gennem kyndig rådgivning fra både professionelle og de øvrige deltagere, lærer man således at reparere sine defekte apparater.

Læs mere om Repair Café her: https://repaircafe.org/en/scandinavia-discovers-the-repair-cafe/